Exhibitions19 April till 21 April 2024
Brno Patchwork Meeting

Location/Locatie:  

Veletrhy Brno
Výstaviště 405/1
603 00 Brno
The Czech Republic

Short description/Korte omschrijving:

A total of 41 quilts of the latest 6 series will be shown.

Er worden in totaal 41 quilts van de laatste 6 series getoond.

13 april 2023 till 15 april 2023
Patchwork & Quiltdagen Rijswijk

Colorminds 10-year anniversary/10-jarig jubileum

Location/Locatie:

De Broodfabriek
Volm
erlaan 12
2288 GD Rijswijk
The Netherlands

https://patchworkenquilt.nl/tentoonstelling/

Short description/Korte omschrijving:

The Colorminds exists for 10 years in 2023 and organized an anniversary exhibition during the Patchwork & Quilt Dagen at Rijswijk. All series from that period were exhibited. In addition, the group made a special anniversary quilt of more than 7 meters wide. And finally, all 8 members each had a cubicle for displaying their own work outside the Colorminds collection. More than 150 quilts were shown.

De Colorminds bestaan in 2023 10 jaar en organiseerden een jubileum tentoonstelling tijdens de patchwork & Quiltdagen in Rijswijk. Alle series van die periode werden geëxposeerd.. Bovendien was door de groep een speciale jubileum quilt gemaakt van meer dan 7 meter breed. En tenslotte hadden alle 8 leden ieder een cubicle beschikbaar voor het tonen van eigen werk buiten de Colorminds collectie. In totaal waren meer dan 150 quilts te zien.

4 August 2022 till 6 August 2022
Exhibition Hoog Soeren the Netherlands

Location/Locatie:

Kapel Hoog Soeren
Hoog Soeren 44
7346 AJ Hoog Soeren
The Netherlands

Short description/Korte omschrijving:

From the press release:

Color is one of the most important design elements for artists. And for the Artquilt group Colorminds all the way. They always choose a specific color palette as the theme. That produces surprising results. “By displaying a series of quilts with the same colors and the same size side by side, you get unity. But because every quilter has her own style, there is still a lot of diversity.’

‘Our quilts show that we all enjoy color. As a child, didn’t we all have a big color box with up to 50 different colors? Now we have piles of colored fabrics that make us just as happy. Life would be very boring without color, wouldn’t it? You can hardly do without it, because everything around you has color.

Working with color is a big challenge, it quickly becomes too busy and too intense. Often the solution is to put a neutral color next to it, such as brown or gray. Or a color that has everything in it that the (intense) color is not. So we get to work and make an artquilt with the same color palette, a quilt based on the well-known three-layer technique that wants to express a feeling with artistic freedom. Not for the bed but is an art object for the wall.

Around 50 quilts were shown, including the latest 3 series.

In addition, this time also the quilt shop QuiltKompas from Ineke Schotanus was present with a great selection of fabrics.

Uit het persbericht:

Kleur is voor kunstenaars één van de belangrijkste designelementen. En voor de Artquilt groep Colorminds helemaal. Als thema kiezen zij steeds een specifiek kleurenpalet. Dat levert verrassende resultaten op. ‘Door een serie quilts met dezelfde kleuren en hetzelfde formaat naast elkaar te laten zien, krijg je een eenheid. Maar omdat iedere quiltster een geheel eigen stijl heeft, is er toch veel diversiteit.’

‘Aan onze quilts is wel te zien dat we allemaal genieten van kleur. Hadden we als kind niet allemaal een grote kleurdoos met wel 50 verschillende kleuren? Nu hebben we stapels gekleurde stoffen waar we net zo blij van worden. Het leven zou toch enorm saai zijn zonder kleur? Je kunt ook bijna niet zonder, want echt alles om je heen heeft kleur.

Werken met kleur is wel een grote uitdaging, het wordt al gauw te druk en te heftig. Vaak is de oplossing om er een neutrale kleur naast te zetten zoals bruin of grijs. Of een kleur die alles in zich heeft wat de (heftige) kleur niet is. Zo gaan we aan de slag en maken we met hetzelfde kleurpalet een artquilt, een quilt gebaseerd op de bekende drie lagen techniek die met artistieke vrijheid een gevoel wil uitdrukken. Niet voor op het bed maar als kunst object voor aan de muur.

Er werden rond 50 quilts getoond, inclusief de laatste 3 series.

En aanvullend deze keer ook de quiltwinkel QuiltKompas van Ineke Schotanus aanwezig met een prachtige collectie stoffen.

 

20 May till 22 May 2022
NADELWELT Karlsruhe

Location/Locatie:  

Nadelwelt
Messe Friedrichshafen
Eingang Ost, Halle B5
Karlsruhe (Germany)

Short description/Korte omschrijving:

A total of 52 quilts of the latest 7 series were shown.

Er werden in totaal 52 quilts van de laatste 7 series getoond.

 

5 August 2021 till 8 August 2021
Exhibition Hoog Soeren the Netherlands

Location/Locatie:

Kapel Hoog Soeren
Hoog Soeren 44
7346 AJ Hoog Soeren
The Netherlands

Short description/Korte omschrijving:

A total of 40+ quilts are shown and some 3D art pieces.

Er worden in totaal 40+ quilts getoond en een aantal 3D kunstwerken.

 

1 February 2020 till 22 March 2020
Exhibition Ravenstein the Netherlands

Location/Locatie:

Raadhuis Ravenstein
Sint Luciastraat 2
5371 AJ Ravenstei
The Netherlands

Short description/Korte omschrijving:

A total of 45 quilts are shown and some 3D art pieces.

Er worden in totaal 45 quilts getoond en een aantal 3D kunstwerken.


12 t/m 15 september 2019
European Patchwork Meeting

Location/Locatie:  

Salle des Tisserands
Sainte-Marie-aux-Mines
Alsace (France) / Elzas (Frankrijk)

Short description/Korte omschrijving:

A total of 56 quilts are shown.

Er worden in totaal 56 quilts getoond.


8 t/m 10 juni 2018
Quiltfestival Noord Groningen

Location/Locatie:  

Kerk Jacobus de Meerdere
Hoofdstraat West 85
9981 AB Uithuizen
The Netherlands

Short description/Korte omschrijving:

  • The 4 seasons
  • A series in the opposite colors magenta-green
  • A series in the colors brown-turquoise
  • A framed series of brown-orange
  • De 4 seizoenen
  • Een serie in de tegengestelde kleuren magenta-groen
  • Een serie in de kleuren bruin-turquoise
  • Een ingelijste serie bruin-oranje

7 t/m 9 april 2017
Patchwork&Quiltdagen Rijswijk

Location/Locatie:

De Broodfabriek
Volm
erlaan 12
2288 GD Rijswijk
The Netherlands

Short description/Korte omschrijving:

Existing collection supplemented with new black and white series, 4 seasons, flowers and free work from the personal collections.

Bestaande collectie aangevuld met nieuwe series zwart-wit, 4 seizoenen, bloemen en vrij werk uit de persoonlijke collecties.


4 november 2015 t/m 29 januari 2016
Enkhuizen

Location/Locatie:  

Cultureel Centrum de Drommedaris
Paktuinen 1
1601 GD Enkhuizen
The Netherlands

Short description/Korte omschrijving:

The quilts on display hung in the public space of the Cultural Center. The 8 portrait quilts and 3 x 8 quilts from the color series Red-Green, Blue-Orange and Yellow-Purple were on display.

De tentoongestelde quilts hingen in de openbare ruimte van het Cultureel Centrum. Te zien waren de 8 portret quilts en 3 x 8 quilts uit de kleuren series Rood-Groen, Blauw-Oranje en Geel-Paars.


20 november 2015
Enkhuizen; Show and Tell

Location/Locatie:  

Cultureel Centrum de Drommedaris
Paktuinen 1
1601 GD Enkhuizen
The Netherlands

Short description/Korte omschrijving:

During this show and tell, 4 members of the Colorminds discussed the series of quilts that are being exhibited in the Drommedaris Cultural Center. Other works by members were also shown and discussed and techniques used explained. The show and tell was very positively assessed by the visitors.

Tijdens deze show and tell bespraken 4 leden van de Colorminds de serie quilts die in het Cultureel Centrum de Drommedaris worden tentoongesteld. Ook werden andere werken van de leden getoond en besproken en gebruikte technieken toegelicht. De show and tell is zeer positief beoordeeld door de bezoekers.


9 t/m 13 september 2015
Deventer

Location/Locatie:  

Bergkerk
Bergkerkplein 1
7411 EN Deventer
The Netherlands

Short description/Korte omschrijving:

During the annual general exhibition, organized by the Quilters Guild, we had our own exhibition in parallel.

In addition to the 8 portrait quilts and 3 x 8 quilts from the color series Red-Green, Blue-Orange and Yellow-Purple, individual works have also been shown. The exhibition included around 100 quilts. We received around 4,000 visitors in the five days of the exhibition.

Tijdens de jaarlijkse algemene tentoonstelling, die door het Quiltersgilde wordt georganiseerd, hadden we parallel onze eigen tentoonstelling.

Naast de 8 portret quilts en 3 x 8 quilts uit de kleuren series Rood-Groen, Blauw-Oranje en Geel-Paars zijn ook individuele werken getoond. De tentoonstelling omvatte ongeveer 100 quilts. In de vijf dagen van de tentoonstelling ontvingen we ongeveer 4.000 bezoekers.